Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 19(2013) Trang: 202-214
Tạp chí: Tuyển Tập Nghiên cứu biển
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn ven biển huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng tại các khu vực làm muối và nuôi Artemia nhằm khảo sát thành phần loài và biến động mật độ các loài vi tảo làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng nước trong khu vực này. Kết quả khảo sát tại 8 điểm đại diện các mô hình làm muối chuyên, Artemia chuyên, kết hợp Artemia - muối và ngoài khu vực cống, kênh lấy nước cho thấy tổng số loài tảo ghi nhận được là 125 loài thuộc 5 ngành gồm tảo Khuê, vi khuẩn Lam, tảo Mắt, tảo Lục và tảo Giáp. Tảo Khuê có số loài xuất hiện nhiều nhất (77 loài) và chiếm tỉ lệ cao ở hầu hết các thời điểm và vị trí khảo sát. Mật độ tảo thường cao với vài chục triệu tế bào/L đến trăm triệu tế bào/L (106 triệu tế bào/L) nhất là các tháng mùa mưa (tháng 7-10). Mặc dù tảo Khuê chiếm ưu thế về mặt số loài nhưng mật độ thường rất thấp, trong khi đó, vi khuẩn Lam với số loài ít hơn nhưng chiếm ưu thế về mặt số lượng cá thể nhất là trong mùa mưa. Sự phát triển ưu thế của vi khuẩn Lam  trong mùa mưa nói lên chất lượng nước ở khu vực này không tốt.

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...