Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 49(2016) Trang: 43-48
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón phân NPK lên năng suất cây khoai lang tím Nhật trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm được thực hiện trên bốn vùng đất phèn bao gồm Đồng Tháp mười (ĐTM), Tứ giác Long Xuyên (TGLX), Trủng sông Hậu (TSH) và Bán đảo Cà Mau (BĐCM). Các nghiệm thức thí nghiệm: (i) bón đầy đủ phân NPK; (ii) bón khuyết phân lân; (iii) bón khuyết phân kali và (iv) bón khuyết phân đạm. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân với công thức 90 N - 60 P2O5 - 90 K2O kg ha-1 làm tăng ý nghĩa năng suất khoai lang trên đất phèn ĐBSCL, không bón phân đạm, phân lân và phân kali đều đưa đến giảm số củ, đường kính củ, chiều dài củ từ đó làm giảm năng suất củ. Trên vùng đất nghiên cứu năng suất khoai lang cao nhất ở công thức bón đầy đủ phân N, P, K và thấp nhất ở công thức bón thiếu phân N. Tính chất của các đơn vị đất phèn khác nhau cũng làm cho năng suất khoai lang khác nhau. Năng suất khoai lang trồng ở vùng đất phèn TSH (14,1 tấn ha-1) cho năng suất cao nhất so với vùng đất phèn ĐTM (10,9 tấn ha-1), TGLX (8,36 tấn ha-1) và BĐCM (8,67 tấn ha-1).

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 286(2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 284(2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 2 (4)(2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...