Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 4(2016) Trang: 42-47
Tạp chí: aquaculture report

Traditional snakehead culture in Southeast Asia relies on use of small-size (trash) fish as food, an unsustainable practice.  Following development of weaning methods and testing of formulated feed (FF) in laboratory experiments, we conducted feeding trials of FF vs. trash fish (TF) in experimental ponds at Can Tho University (CTU), followed by similar trials on commercial farms in two provinces in Vietnam.  CTU pond trials consisted of five treatments (in triplicate), in which TF was replaced by FF in increasing percentages: 0 (control), 25, 50, 75, and 100% replacement of TF by FF (i.e., three treatments had mixed TF/FF diets).  Although survival was significantly reduced in the 100% replacement treatment, and growth was significantly reduced in the 75% and 100% replacement treatments, the cost per kg of fish produced was 28-35% less in those high-replacement treatments compared to the 0% replacement treatment.  On-farm trials were then conducted a two farms in An Giang and Dong Thap provinces for 6 months with snakehead fed TF only or FF only.  At both farms, survival (73-80%) was not significantly different, but growth was significantly better on FF diet at both; however, FF-fed fish at the An Giang farm showed significantly higher levels of abnormal development.  Overall production was about twice as high at the An Giang farm as at Dong Thap, but significantly greater production by FF-fed fish vs. TF-fed fish was only seen at Dong Thap.  Sensory evaluation by a tasting panel found no difference in product quality between FF-fed fish, TF-fed fish, and a commercial sample bought in the market.  Economic analysis indicated that profits were higher for FF-fed fish from both farms, although production costs and sales varied greatly, reflecting market differences in the two provinces.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 286(2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 284(2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 2 (4)(2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...