Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nước là tài nguyên quý giá và có tác động tới hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do sự tăng dân số, phát triển kinh tế và đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu, tài nguyên nước đang đối mặt với nhiều áp lực. Để quản lý bền vững tài nguyên nước, cần thiết phải đánh giá tính tác động nhằm đề xuất giải pháp quản lý tối ưu, giảm thiểu tác động. Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương tài nguyên nước của UNDP và áp dụng cho khu vực Ninh Thuận. Kết quả tính chỉ số tổn thương là 0,50. Điều này cho thấy tài nguyên nước Ninh Thuận chịu sức ép cao, đặc biệt là sức ép nguồn nước và sử dụng. Cần thiết phải có sự đầu tư hạ tầng kỹ thuật như xây dựng hồ, đập để tích nước cho mùa khô, nghiên cứu các giải pháp sử dụng tiết kiệm cũng như nâng cao năng lực quản lý, để thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 286(2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 284(2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 2 (4)(2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...