Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 11(2019) Trang: 91-99
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 4A(2019) Trang: 108-114
Tạp chí: Quản lý giáo dục
Số tạp chí 17(2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(98)(2019) Trang: 32-38
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02(2019) Trang: 387-396
Tạp chí: Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS)
Số tạp chí 17(2019) Trang: 92-100
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 01(2019) Trang: 40-48
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Số tạp chí 01(2019) Trang: 217-226
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...