Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết:

Nghiên cứu đã được thực hiện dựa vào cách tiếp cận liên kết chuỗi giá tr(CGT) valuelinks ca GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Đức) năm 2008, thông qua các cuộc kho sát tất ccác tác nhân tham gia trong chuỗi giá trtôm sú ti 4 tnh Cà Mau, Bc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang. Cụ thể đã khảo sát 67 đại lý và trang tri cung cấp con giống, thức ăn và thuốc thy sn; 339 hộ nuôi tôm sú theo hình thức qung canh ci tiến (QCCT); 53 thương lái và chvựa; 8 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu (DNCBXK) và 54 chuyên gia trong ngành, cán bộ kthuật và lãnh đạo các địa phương. Hai công cụ được sử dng chính trong nghiên cứu này là lập sơ đồ CGT và phân tích kinh tế chuỗi. Kết qunghiên cứu cho thấy có 5 khâu và 5 kênh phân phối trong CGT tôm sú ở vùng Tây Nam Bộ (TNB). Trong đó, tôm sú phần lớn được tiêu thqua kênh phân phối: Hộ nuôiThương láiDNCBXKNgười tiêu dùng nước ngoài (xuất khẩu). Có 3 sn phẩm tôm sú xuất khẩu chính, bao gồm: tôm sú xuất khẩu nguyên con đông lạnh (HOSO), tôm sú xuất khẩu bỏ đầu, đông lạnh (HLSO) và tôm sú xuất khẩu bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi (PTO). Trong đó, tôm PTO tạo được giá trị gia tăng và lợi nhuận cao nhất. Nhìn chung, phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân tham gia trong CGT chưa thực sự hợp lý, theo hướng bất lợi cho các hộ nuôi. Kết qunghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, ci thiện kênh phân phối thông qua các hoạt động liên kết ngang và liên kết dọc, cũng như cắt gim chi phí sn xuất tôm nguyên liệu là hai gii pháp hữu hiệu để nâng cấp CGT tôm sú ở vùng TNB.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 61 (2020)(2020) Trang: 148-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Số tạp chí 139(2020) Trang: 45-55
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 61(2020) Trang: 47-52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Số tạp chí 9(2020)(2020) Trang: 24-30
Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Số tạp chí 10(2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Phát triển bền vững Vùng
Số tạp chí 49(2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
Số tạp chí 33(2020) Trang: 29-37
Tạp chí: Science on Natural Resources and Environment
Số tạp chí 8(2020) Trang: 68-80
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 258(2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 258(2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...