Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 61 (2020)(2020) Trang: 148-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất

Nghiên cứu nhằm đánh giá công tác quản lý tài chính về đất đai tại thành phố Cần Thơ. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập số liệu từ các đối tượng và cán bộ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn nghiên cứu. Phần mềm Excel và phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để so sánh, đánh giá công tác định giá đất. Kết quả cho thấy hầu hết những người được phỏng vấn đều cho rằng giá đất trên địa bàn thành phố ngày càng tăng cao, nhưng chỉ tập trung một số khu vực và được đánh giá là giá đất do Nhà nước quy định chưa phù hợp với giá đất trên thị trường. Đa số cán bộ công chức, viên chức đều thống nhất ý kiến giá đất tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng ngày càng tăng cao và rất quan tâm đến công tác quản lý tài chính về đất đai tại địa phương. Chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong quản lý tình trạng tăng giá đất cục bộ tại một số khu vực và nạn đầu cơ đất đai

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 139(2020) Trang: 45-55
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 61(2020) Trang: 47-52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Số tạp chí 9(2020)(2020) Trang: 24-30
Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Số tạp chí 10(2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Phát triển bền vững Vùng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 49(2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
Số tạp chí 33(2020) Trang: 29-37
Tạp chí: Science on Natural Resources and Environment
Số tạp chí 8(2020) Trang: 68-80
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 258(2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 258(2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...