Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 9(2020)(2020) Trang: 24-30
Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình toán xác định lực tách cuống trái ớt tươi dựa trên thời gian bảo quản, tính từ thời điểm trái được hái khỏi cây đến thời điểm 120 giờ tồn trữ; đối với ba giống ớt Chánh phong F1, Chánh phong F4, Mũi Tên 207 được trồng phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hai mô hình toán hàm đa thức bậc 4 và hàm Gaussian hiệu chỉnh tuyến tính đã được xây dựng dựa trên kết quả thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai mô hình đều đạt độ tin cậy và hiệu quả trong dự báo lực tách cuống trái ớt tươi dựa vào thời gian bảo quản; trong đó mô hình sử dụng hàm Gaussian hiệu chỉnh tuyến tính được khuyên dùng vì có độ ổn đinh và độ chính xác cao hơn. Kết quả cho thấy giá trị lực tách cuống trái ớt cực đại được dự đoán bởi 2 mô hình toán thực nghiệm là gần bằng nhau; giá trị này lần lượt là 4,7/ 4,4/ 4,3 N tương ứng với giống ớt CP1/ CP4/ MTen.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 61 (2020)(2020) Trang: 148-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Số tạp chí 139(2020) Trang: 45-55
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 61(2020) Trang: 47-52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Số tạp chí 10(2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Phát triển bền vững Vùng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 49(2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
Số tạp chí 33(2020) Trang: 29-37
Tạp chí: Science on Natural Resources and Environment
Số tạp chí 8(2020) Trang: 68-80
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 258(2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 258(2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...