Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2016
Số tạp chí Võ Thành Danh(2016) Trang: 59-100
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Mục tiêu tổng quát của Chương 3 là là phân tích hoạt động của thị trường cá tra, nhằm thúc đẩy ngành hàng cá tra hoạt động có hiệu quả hơn ở ĐBSCL. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ của ngành nuôi cá tra ở ĐBSCL; (ii) Phân tích cấu trúc thị trường cá tra; (iii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ngành hàng cá tra; và (iv) Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện kết quả hoạt động của ngành hàng cá tra ở ĐBSCL. Đề tài nghiên cứu thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố có quy mô sản xuất cá tra lớn nhất của ĐBSCL là An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre và Vĩnh Long. Nghiên cứu sử dụng Khung nghiên cứu SCP và phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố xác nhận (CFA) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng các yếu tố về cấu trúc thị trường và kết quả thị trường ngành hàng cá tra ở ĐBSCL. Đề tài khảo sát 262 hộ nuôi cá tra và phỏng vấn chuyên sâu 5 doanh nghiệp chế biến thủy sản lớn ở ĐBSCL. Kết quả phân tích cho thấy rằng liên kết giữa những người nuôi cũng chưa được phổ biến, dẫn đến quyền lực thị trường của người mua thấp. Cấu trúc thị trường cạnh tranh ảnh hưởng đến nhận thức kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư chi phí cho việc bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt động thị trường của doanh nghiệp chưa đủ lớn để giúp cho doanh nghiệp đạt được kết quả thị trường về giá cả.

Các bài báo khác
Số tạp chí Nhà xuất bản chính trị quốc gia(2016) Trang: 65-74
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: Nguyễn Thị Thập người con ưu tú của Nam bộ thành đồng
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 123-140
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2016) Trang: 141-154
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2016) Trang: 101-122
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí 01(2016) Trang: 186-204
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
Số tạp chí Võ Thành Danh(2016) Trang: 1-15
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí 01(2016) Trang: 155-170
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 247(2016) Trang: 509-521
Tạp chí: Exploring Services Science
Số tạp chí 25(2016) Trang: 33-70
Tạp chí: Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems
Số tạp chí 1(2016) Trang: 51-57
Tạp chí: Applied mathematics engineering Reliability
Số tạp chí 1(2016) Trang: 35-40
Tạp chí: Applied mathematics engineering Reliability
Số tạp chí special edition(2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
Số tạp chí Gjalt De Jong(2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
Số tạp chí 168(2016) Trang: 264-275
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí Volume 168(2016) Trang: 97-112
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
Số tạp chí Huỳnh Công Tín(2016) Trang: 235-252
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hoá cải lương Nam bộ- từ Đờn ca tài tử đến sân khấu Cải lương, từ lý luận đến thực tiễn
Số tạp chí Volume 168 2016(2016) Trang: 237-245
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí Volume 168 2016(2016) Trang: 276-286
Tạp chí: 2nd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication MARCH 17–18, 2016 | RACH GIA, VIETNAM
Số tạp chí Volume 168(2016) Trang: 52-61
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí 3(2016) Trang: 946-970
Tạp chí: Natural Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...