Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2017
Số tạp chí ISBN 978-604-60-2492-7(2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
Liên kết:

Để đánh giá hiệu quả phòng bệnh và khả năng tác động trên tăng trọng của lá Xuân Hoa (XH), lá XH dạng bột sấy khô được trộn vào thức ăn của gà. Thí nghiệm được thực hiện trên 180 gà nòi 10 ngày tuổi, thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: nghiệm thức đối chứng (không bổ sung bột lá XH), nghiệm thức 1 (2,0 g bột lá XH/kg thức ăn), nghiệm thức 2 (2,5 g bột lá XH/kg thức ăn) và nghiệm thức3 (3,0 g bột lá XH/kg thức ăn) với 3 lần lặp lại. Sau 5 tuần thí nghiệm, kết quả tăng trọng của gà cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 2,5 g bột lá XH/kg thức ăn (404,1 g/con), kế đến lần lượt nghiệm thức bổ sung 3,0 g bột lá XH/kg thức ăn (370,1 g/con), 2,0 g bột lá XH/kg thức ăn (344,0 g/con) và thấp nhất là đối chứng (344,0 g/con). Tỷ lệ sống ở nghiệm thức đối chứng thấp nhất (75,6%), kế đến nghiệm thức 1 (93,3%) và nghiệm thức 2 (97,8%) và cao nhất ở nghiệm thức 3 (100%). Tỉ lệ mắc bệnh và số ngày khỏi bệnh trung bình ở nghiệm thức đối chứng cao nhất (33,3% và 5,5 ngày), thấp nhất ở nghiệm thức 2 (4,4% và 1,0 ngày) và kế đến nghiệm thức 1 (11,1% và 5,0 ngày), ở nghiệm thức 3 gà không bị bệnh. Như vậy, bổ sung bột lá XH vào thức ăn tác động tốt trên tăng trọng và phòng bệnh cho gà. Từ khóa:Lá Xuân Hoa, gà, tăng trọng, phòng bệnh

Các bài báo khác
Số tạp chí (2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
Số tạp chí (2017) Trang: 256-274
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng
Số tạp chí (2017) Trang: 266-274
Tạp chí: Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, 28-11-2017, ĐHCT
Số tạp chí (2017) Trang:
Tạp chí: UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University
Số tạp chí (2017) Trang: 742-754
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS – 2017
Số tạp chí 16(2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
Số tạp chí (2017) Trang: 1290-1295
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội ngày 20/10/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 853-865
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam, pp. 161-167, January 13-14-8, 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 789-799
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Số tạp chí (2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Số tạp chí 1(2017) Trang: 150-162
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế
Số tạp chí (2017) Trang: 38-50
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin 2017, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 03/11/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 108-113
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 20 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Quy Nhơn - Bình Định 23-24/11/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 826-835
Tạp chí: CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS - UHD 2017 CONFERENCE


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...