Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 256-274
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng

Hệ tư vấn được sử dụng để dự đoán sở thích của người dùng đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cũng như gợi ý các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp cho người dùng. Nhiều phương pháp dùng trong khai thác dữ liệu như sự phân lớp hay luật kết hợp được áp dụng vào bài toán hệ tư vấn. Bài báo này đề xuất một mô hình tư vấn mới sử dụng các luật kết hợp và một số độ đo hàm ý thống kê quan trọng. Trong mô hình được đề xuất, các độ đo hỗ trợ và tin cậy được sử dụng để tạo ra các luật kết hợp; độ đo cường độ hàm ý kết hợp với độ đo trách nhiệm được sử dụng để lọc tập luật và xếp hạng các gợi ý. Mô hình này hoàn toàn có thể mở rộng cho những độ đo hấp dẫn khác. Hệ tư vấn dựa trên mô hình đề xuất được xây dựng và đánh giá theo bốn kịch bản và trên hai tập dữ liệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ tư vấn dựa trên độ đo cường độ hàm ý kết hợp với độ đo trách nhiệm: làm giảm kích thước của mô hình dùng để đưa ra các gợi ý nhưng vẫn duy trì được tính chính xác, qua đó làm giảm thời gian tư vấn; cho kết quả gợi ý tốt hơn các kết quả gợi ý của hệ tư vấn dựa trên cùng mô hình đề xuất nhưng khác độ đo (thống kê chi-square và hệ số Bayesian); cho kết quả gợi ý tốt hơn các kết quả gợi ý của hệ tư vấn dựa trên mô hình tư vấn AR được tích hợp trong recommenderlab sử dụng độ đo support và lift.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
Số tạp chí (2017) Trang: 266-274
Tạp chí: Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, 28-11-2017, ĐHCT
Số tạp chí (2017) Trang:
Tạp chí: UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University
Số tạp chí (2017) Trang: 742-754
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS – 2017
Số tạp chí 16(2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
Số tạp chí (2017) Trang: 1290-1295
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội ngày 20/10/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 853-865
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam, pp. 161-167, January 13-14-8, 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 789-799
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Số tạp chí (2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Số tạp chí 1(2017) Trang: 150-162
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế
Số tạp chí (2017) Trang: 38-50
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin 2017, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 03/11/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 108-113
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 20 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Quy Nhơn - Bình Định 23-24/11/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 826-835
Tạp chí: CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS - UHD 2017 CONFERENCE
Số tạp chí ISBN 978-604-60-2492-7(2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...