Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
34 (2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Liên kết:

Tại Nam Bộ lưu truyền nhiều truyền thuyết về Nguyễn Ánh, vị vua sáng lập nhà Nguyễn, đặc biệt về quá trình "bôn tẩu" vào Nam để trốn tránh quân Tây Sơn của ông. Bài viết này nghiên cứu truyền thuyết về Nguyễn Ánh ở Nam Bộ mà chúng tôi tập hợp được từ nhiều nguồn tư liệu. Trên cơ sở tư liệu đó, chúng tôi rút ra mô hình cốt truyện, những tình tiết và mô típ đặc trưng của nhóm truyền thuyết về Nguyễn Ánh tại Nam Bộ. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ ra giá trị lịch sử, văn học và văn hóa của nhóm truyền thuyết này.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 100-108
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 89-96
Tải về
606 (2022) Trang: 110-118
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số Đặc biệt tháng 11/2022 (2022) Trang: 24-30
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
190 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
13 (2021) Trang: 96-105
Tạp chí: Quản lý Giáo dục Journal of Education Management
Số 11 (537) (2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
1 (2016) Trang: 202- 214
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ
Số 10 (2015) Trang: 27-36
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...