Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
606 (2022) Trang: 110-118
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Liên kết:

Giá trị truyền thống đóng vai trò nền tảng trong hệ giá trị dân tộc. Giá trị truyền thống có những ý nghĩa sâu rộng được biểu hiện sâu sắc trong văn học, bao gồm trong ngữ văn dân gian qua các thể loại. Tiêu biểu và có sắc thái riêng biệt là giai thoại. Theo quan niệm chung nhất, giai thoại là những câu chuyện kể hay, thú vị xoay quanh những nhân vật có thực, thường là những người nổi tiếng, được lưu truyền rộng rãi. Trên bình diện thể loại và giá trị tư tưởng, bài viết khái quát sự biểu đạt những giá trị tinh thần truyền thống trong nhóm giai thoại về danh nhân, danh sĩ Nam Bộ, hướng đến những biểu hiện hệ giá trị của con người Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 100-108
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 89-96
Tải về
Số Đặc biệt tháng 11/2022 (2022) Trang: 24-30
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
190 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
13 (2021) Trang: 96-105
Tạp chí: Quản lý Giáo dục Journal of Education Management
34 (2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số 11 (537) (2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
1 (2016) Trang: 202- 214
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ
Số 10 (2015) Trang: 27-36
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...