Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Đặc biệt tháng 11/2022 (2022) Trang: 24-30
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Liên kết:

Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký được ghi nhận là một trong những cuốn sách đầu tiên được viết và xuất bản bằng chữ Quốc ngữ ở nước ta vào cuối thế kỷ XIX, cũng là quyển truyện kể ra mắt sớm nhất trong lịch sử sưu tầm, biên soạn văn học dân gian bằng loại chữ viết này. Trên bình diện hình thức văn bản và nội dung biểu hiện, bài viết khái quát về diện mạo và giá trị của tập sách có nhiều dấu ấn đặc biệt này. 

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 100-108
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 89-96
Tải về
606 (2022) Trang: 110-118
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
190 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
13 (2021) Trang: 96-105
Tạp chí: Quản lý Giáo dục Journal of Education Management
34 (2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số 11 (537) (2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
1 (2016) Trang: 202- 214
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ
Số 10 (2015) Trang: 27-36
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...