Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03(112) (2017) Trang: 15-19
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cộng đồng dân cư tại địa bàn nghiên cứu. Từ đó, tiến hành đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với năng lực của cộng đồng. Phương pháp nghiên cứu thực địa, phỏng vấn cấu trúc và phỏng vấn sâu bán cấu trúc đã được sử dụng. Kết quả cho thấy, phần lớn rác thải không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh (99.2%). Người dân phải tự xử lý rác thải tại nhà với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, phương pháp đốt rác tại nông hộ và thải xuống sông là hai hình thức xử lý phổ biến nhất (64.4% và 30.6%). Nghiên cứu đề xuất 3 nhóm giải pháp quản lý rác thải phù hợp với năng lực của cộng đồng.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...