Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
Liên kết:

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó bao gồm lĩnh vực trồng trọt là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của ngành nông nghiệp Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao giá trị nông sản, phát triển nông dân và thành công xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, ngành trồng trọt đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu cây trồng và mô hình sản xuất. Sự thay thế diện tích sản xuất lúa kém năng suất, hiệu quả thấp sang cây hoa màu, cây ăn trái bước đầu đạt được hiệu quả và triển vọng phát triển. Tuy nhiên, các mô hình sản xuất hiện này đều có ảnh hưởng nhất định đến môi trường thông qua lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác. Nghiên cứu này trình bày tổng quan khía cạnh bảo vệ môi trường trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam, một số kết quả từ quá trình tái cơ cấu ngành trồng trọt, lượng khí nhà kính phát thải trong qua trình canh tác lúa nước, rau và cây ăn trái ở một số quốc gia, đề xuất giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...