Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8(129)/2018 (2018) Trang: 10-13
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích hiệu quả của mô hình giáo dục môi trường theo phương pháp lồng ghép/tích hợp. 10 trường tiểu học ở vùng nông thôn của tỉnh Hậu Giang (huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A, Thị xã Long Mỹ) và 50 giáo viên đã tham gia nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu xã hội học với cách chọn mẫu phi xác suất đã được sử dụng. Số liệu sơ cấp được dùng trong phân tích bằng mô hình Binary Logistic. Trong đó, biến Y là hiệu quả của hoạt động giáo dục môi trường, biến phụ thuộc. Các biến độc lập bao gồm X1: Thời gian; X2: Tài liệu; X3: Độ tuổi; X4: Hỗ trợ của phụ huynh. Kết quả như sau: Loge P(Y=1)/P(Y=0) = -4,373 + 2,816X1 + 3,228X2 – 4,483X3 + 3,378X4. Tỉ lệ dự đoán đúng của mô hình là 90%.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...