Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2022) Trang: 6102
Tạp chí: Sustainability

This study aimed to evaluate greenhouse gas (GHG) emissions from conventional cultivation (S1) of seedless lime (SL) fruit in Hau Giang province, in the Mekong Delta region of Vietnam. We adjusted the scenarios by replacing 25% and 50% of nitrogen chemical fertilizer with respective amounts of N-based organic fertilizer (S2 and S3). Face-to-face interviews were conducted to collect primary data. Life cycle assessment (LCA) methodology with the “cradle to gate” approach was used to estimate GHG emission based on the functional unit of one hectare of growing area and one tonnage of fresh fruit weight. The emission factors of agrochemicals, fertilizers, electricity, fuel production, and internal combustion were collected from the MiLCA software, IPCC reports, and previous studies. The S1, S2, and S3 emissions were 7590, 6703, and 5884 kg-CO2 equivalent (CO2e) per hectare of the growing area and 273.6, 240.3, and 209.7 kg-CO2e for each tonnage of commercial fruit, respectively. Changing fertilizer-based practice from S1 to S2 and S3 mitigated 887.0–1706 kg-CO2e ha−1 (11.7–22.5%) and 33.3–63.9 kg-CO2e t−1 (12.2–25.6%), respectively. These results support a solution to reduce emissions by replacing chemical fertilizers with organic fertilizers.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...