Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 6 heo rừng lai  với hai công thức phối trộn thức ăn khác nhau. Trong đó, Công thức phối trộn thức ăn 1 bao gồm: 40% rau lang + 40% rau muống + 20% cám gạo) và Công thức phối trộn thức ăn 2 bao gồm: 40% rau lang + 40% rau muống + 20% thức ăn hỗn hợp. Nghiên cứu đã đạt được các kết quả như sau: Về tốc độ tăng trọng: heo rừng lai được cho ăn theo Công thức phối trộn thức ăn 2 đạt tốc độ tăng trọng tốt hơn so với Công thức phối trộn thức ăn 1 lần lượt là 7.73 kg và 4.36 kg; Về chất lượng thịt: Đánh giá tổng thể dựa trên tiêu chí chất lượng thịt đạt các yêu cầu ít mỡ, nhiều nạc, hàm lượng Cholesterol thấp thì heo rừng nuôi với Công thức phối trộn thức ăn 2 tốt hơn so với Công thức phối trộn thức ăn 1; Hiệu quả sử dụng đồng vốn của heo rừng lai được cho ăn theo Công thức thức ăn 1 là 0.13 và theo Công thức thức ăn 2 là 0.21. Kết quả của nghiên cứu cho thấy việc sử dụng chất xanh thô như rau lang, rau muống kết hợp cám gạo, thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần thức ăn của heo rừng lai là phù hợp với sự sinh trưởng, phẩm chất thương mại của thịt và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, trong cùng 1 đơn vị khối lượng việc sử dụng thức ăn hỗn hợp sẽ giúp heo rừng lai sinh trưởng tốt hơn và tăng chất lượng thịt heo so với cám gạo.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...