Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 19-24
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình tại một số trường tiểu học tại thành phố Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu xã hội học thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi đã được sử dụng.  Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất. Mô hình hồi quy Binary logistic đã được sử dụng, dựa trên dữ liệu nghiên cứu từ 60 giáo viên (GV) thuộc 12 trường tiểu học ở quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền. Theo kết quả nghiên cứu, tỉ lệ GV tra cứu thông tin, tư liệu hàng ngày chiếm tỉ lệ lớn nhất và tỉ lệ GV chưa bao giờ làm phim, ảnh tư liệu, hoạt hình khá cao. Nghiên cứu khám phá các yếu tố như kỹ năng sử dụng phần mềm cơ bản, phần mềm nâng cao, điều kiện tiếp xúc thiết bị điện tử cá nhân/ người thân/ đồng nghiệp/bạn bè và quan điểm cá nhân của GV sẽ ảnh hưởng hiệu quả của hoạt động.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...