Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2018) Trang: 42-44
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Liên kết:

Bài viết trình bày nhận xét đánh giá của 53 lãnh đạo từ các thư viện và cơ quan thông tin trong và ngoài nước có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (kết hợp khảo sát 53 nhà tuyển dụng và phỏng vấn 20 lãnh đạo các đơn vị), kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ đang làm việc đúng chuyên ngành đã nhận được những đánh giá tốt từ nhà sử dụng lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung được nhà tuyển dụng hài lòng, sinh viên đã ra trường và cả sinh viên còn đang theo học cần nhìn lại mình. Các em cần học tập nhiều hơn kiến thức về công nghệ thông tin để ứng dụng vào công việc; kiến thức quản lý, kiến thức xã hội, và chú trọng mở rộng các mối quan hệ xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển nghề nghiệp; và cần trau dồi hơn nữa khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp với bạn đọc và cả kỹ năng thuyết phục. Hơn thế nữa, kết quả nghiên cứu rất cần thiết để Bộ môn Quản trị Thông tin – Thư viện Trường Đại học Cần Thơ làm cơ sở để cập nhật chương trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 89-99
Tải về
8 (2019) Trang: 215-226
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
3 (2020) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
(2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Trong Nguyễn Hoàng Sơn (2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên) (2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
3(4) (2016) Trang: 161-165
Tạp chí: Journal of Management and Research Analysis
118(7/8) (2017) Trang: 354-363
Tạp chí: Information and Learning Science
2(8) (2017) Trang: 71-83
Tạp chí: European Journal of Social Sciences Studies
117 (2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
(2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
PGS. Ts Trần Thị Quý (2014) Trang: 298-307
Tạp chí: Trong: Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...