Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Nguyễn Hoàng Sơn (2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
Liên kết:

Bài viết trình bày các công cụ quản trị tri thức số ở các nước phương Tây và phân tích khả năng ứng dụng của các công cụ này vào môi trường thư viện đại học ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp định tính dựa trên các khái niệm tri thức, quản lý tri thức, tri thức số, quản lý tri thức số và công cụ quản lý tri thức số. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nước trên thế giới hiện đang quản lý tri thức số thông qua các hệ thống và phần mềm chuyên biệt như TAMI (Texts Audio Movies Images TAMI - Văn bản, Âm thanh, Phim và Hình ảnh) của Úc; WONDER để truy cập vào bộ dữ liệu số y học và Hệ thống giám sát điện tử quốc gia NEDSS trong việc quản lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Mỹ. Đặc biệt trong môi trường thông tin - thư viện, việc tạo lập, phát triển và xuất bản các nguồn tri thức số truy cập mở là nhiệm vụ cấp thiết của các cán bộ thư viện đại học để tối ưu hóa việc quản trị tri thức số hiện nay.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 89-99
Tải về
8 (2019) Trang: 215-226
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
3 (2020) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
(2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên) (2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
3(4) (2016) Trang: 161-165
Tạp chí: Journal of Management and Research Analysis
118(7/8) (2017) Trang: 354-363
Tạp chí: Information and Learning Science
2(8) (2017) Trang: 71-83
Tạp chí: European Journal of Social Sciences Studies
117 (2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
(2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
PGS. Ts Trần Thị Quý (2014) Trang: 298-307
Tạp chí: Trong: Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...