Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2019) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Thông tin - Tư liệu
Liên kết:

Nghiên cứu trình bày mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp định lượng. Dữ liệu được thu thập từ luận văn tốt nghiệp do 40 sinh viên của ngành thực hiện. Nghiên cứu đã so sánh sự khác biệt trong việc sử dụng nguồn tài liệu điện tử theo chủ đề, giới tính, khóa, và loại tài liệu. Để thống kê, phân tích kết quả, nhóm đã dùng các tính năng của phần mềm Microsoft Excel. Kết quả nghiên cứu cho thấy tài liệu điện tử được sinh viên của ngành sử dụng chiếm 40,7% so với tài liệu in ấn. Bài viết trên Internet là loại tài liệu được sinh viên tham khảo nhiều nhất (chiếm 59.5%). Trong khi đó, bài báo học thuật từ các cơ sở dữ liệu điện tử chỉ được sử dụng 10%. Kết quả nghiên cứu rất cần thiết không những cho giảng viên và sinh viên của Bộ môn Quản trị Thông tin – Thư viện mà còn cần thiết cho các đơn vị có đào tạo cùng chuyên ngành trong việc giúp đỡ và khuyến khích sinh viên lựa chọn và sử dụng tài liệu điện tử phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của luận văn tốt nghiệp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 89-99
Tải về
8 (2019) Trang: 215-226
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
3 (2020) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
(2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Trong Nguyễn Hoàng Sơn (2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên) (2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
3(4) (2016) Trang: 161-165
Tạp chí: Journal of Management and Research Analysis
118(7/8) (2017) Trang: 354-363
Tạp chí: Information and Learning Science
2(8) (2017) Trang: 71-83
Tạp chí: European Journal of Social Sciences Studies
117 (2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
(2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
PGS. Ts Trần Thị Quý (2014) Trang: 298-307
Tạp chí: Trong: Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...