Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên) (2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
Liên kết:

Khái niệm Công nghiệp 4.0 hay Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đầu tiên được sử dụng bởi một nhóm chuyên gia ở Hội chợ công nghiệp Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2011 (Kagermann, Lukas, & Wahlster, 2011). Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra không những ở các nước phát triển như Đức, Mỹ và các nước Tây Âu, mà còn lan rộng đến các nước ở châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan Ấn Độ, Việt Nam... Cuộc cách mạng này đã và đang mang lại cho các quốc gia nhiều thời cơ và thách thức. Điều quan trọng là các quốc gia nên nắm bắt và vận dụng các cơ hội này như thế nào? Đối mặt với những thử thách ra sao? Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Một trong sáu giải pháp mà Thủ tướng đã nêu ra là “Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” (Thủ tướng Chính phủ, 2017). Việc triển khai các giải pháp và các nhiệm vụ của Chỉ thị đã được các Bộ, tỉnh, thành phố và các đơn vị trong cả nước nghiêm túc thực hiện. Trong môi trường thông tin - thư viện, chúng ta sẽ thực thi giải pháp này như thế nào? Bằng cách tổng hợp các tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nội dung bài viết sẽ trình bày về khái niệm, môi trường, đặc điểm của cách mạng công nghiệp 4.0 và phân tích vai trò của thư viện và cán bộ thư viện trong cuộc cách mạng. Các nội dung kể trên không nằm ngoài mục đích giúp nâng cao nhận thức của cán bộ thư viện - người đang giữ vai trò là cầu nối góp phần làm tăng khả năng tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 của cộng đồng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 89-99
Tải về
8 (2019) Trang: 215-226
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
3 (2020) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
(2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Trong Nguyễn Hoàng Sơn (2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
3(4) (2016) Trang: 161-165
Tạp chí: Journal of Management and Research Analysis
118(7/8) (2017) Trang: 354-363
Tạp chí: Information and Learning Science
2(8) (2017) Trang: 71-83
Tạp chí: European Journal of Social Sciences Studies
117 (2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
(2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
PGS. Ts Trần Thị Quý (2014) Trang: 298-307
Tạp chí: Trong: Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...