Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
32 (2017) Trang: 46-57
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Liên kết:

Khi thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897), miền Tây Nam Kỳ đã là một vùng đất rất có triển vọng về mặt kinh tế. Do đó, việc khẩn hoang và tiến hành thiết lập hệ thống đồn điền ở đây được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Cả hai vấn đề nêu trên đều cần một nguồn nhân công lớn. Thách thức đặt ra đối với tầng lớp điền chủ lúc bấy giờ là làm thế nào để có lực lượng nhân công khẩn hoang và trực tiếp sản xuất kinh tế nông nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích vấn đề nhân công ở miền Tây Nam Kỳ đầu thế kỉ XX dưới các góc độ xuất thân, số lượng, quá trình tham gia khẩn hoang và sản xuất kinh tế, quan hệ kinh tế với tầng lớp điền chủ.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...