Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
175 (2017) Trang: 15-20
Tạp chí: Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
Liên kết:

Trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã cấp cho các điền chủ người Pháp và người Việt thân Pháp nhiều diện tích đất đai rộng lớn ở tỉnh Bạc Liêu. Diện tích đồn điền tăng lên kéo theo đó là việc ruộng đất của nông dân ngày càng thu hẹp dần do sự chiếm đoạt đất đai cảu giới điền chủ. Nhiều cuộc đấu tranh tự phát nổ rả đã buộc chính quyền thuộc địa phải điều chỉnh chính sách ruộng đất ở đây.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...