Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Liên kết:

Việc khẩn hoang của người Pháp ở Cần Thơ có ý nghĩa thực sự quan trọng. Vùng đất này được biết đến đầu tiên với tên gọi Trấn Giang do Mạc Thiên Tứ khai khẩn vào năm 1739. Tuy nhiên, vệc khẩn hoang chậm lại do nội chiến giữa Tây Sơn và các chúa Nguyễn. Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập nhưng việc khẩn hoang vùng đất này đã gặp nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cũng như nhân lực hạn chế. Đầu thế kỉ XX, Cần Thơ trở thành một trong bảy tỉnh miền Tây Nam Kỳ theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký ngày 20/12/1899. Người Pháp đã đầu tư vốn và các phương tiện kĩ thuật để khẩn hoang vùng đất này. Từ đây, sau một thời gian ngắn phát triển, Cần Thơ được mệnh danh là Tây Đô, thủ phủ của miền Tây Nam Kỳ.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...