Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
Liên kết:

Kinh tế đồn điền ở miền Tây Nam Kỳ phát triển mạnh vào đầu thế kỉ XX, nhất là đồn điền của người Pháp. Họ đầu tư thiết bị hiện đại để đào kinh, thiết lập hệ thống đồn điền để canh tác lúa gạo. Việc xuất khẩu lúa gạo của khu vực này luôn đứng đầu trên toàn Liên bang Đông Dương. Nhưng trong quan hệ kinh tế, giữa điền chủ và nhân công đồn điền cũng xuất hiện nhiều mầu thuẫn.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...