Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
149 (2017) Trang: 34-38
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Khi nghiên cứu về kinh tế miền Tây Nam Kỳ trong giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX, chúng tôi thấy rằng có những điểm giống nhau và khác biệt so với kinh tế ở Đông Dương, đặc biệt là ở Bắc Kỳ. Sinh viên đại học chuyên ngành khi tiếp cận với những tài liệu lịch sử trong giai đoạn này thường là những tài liệu chung, chính vì vậy mà các em chưa hiểu sâu sắc về những vấn đề kinh tế miền Tây Nam Kỳ. Chúng tôi  mong muốn giúp cho sinh viên có được những kiến thức riêng biệt về kinh tế ở khu vực này. Hi vọng khi ra trường, sinh viên sẽ dạy tốt hơn nội dung kinh tế Việt Nam thời thuộc Pháp. Bên cạnh đó, họ có thể nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy phần lịch sử địa phương ở trường phổ thông trung học theo chương trình đào tạo hiện hành.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...