Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 92-96
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:29/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

Title:

We still go on that road (as re-reading the essay Duong chung ta di by Nguyen Trung Thanh)

Từ khóa:

Văn học Cách mạng, thể loại tùy bút, cảm hứng sử thi, chất thơ

Keywords:

Essay genre, inspiring epic, poetic, revolutionary literature

ABSTRACT

Vietnam Revolutionary Literature of the 1954-1975 period includes many good works which on the one hand reflected faithfully and vividly the realism war against America and imprinted unity power, the will of the whole nation in a majestic historical period inspiration on the other hand. Amid fierce war, Vietnamese already rely on verses, text pages to stand up and overcome dangerous challenges. Literature has become the indispensable spiritual food reinforcing confidence and reinvigorating the Revolutionary army in fierce fighting with the enemy robbing and selling the country. These works truly imply realistic, humane, and humanist values of a generation of soldier-writers which were not only unlost over time, but also affirmed and more shining to become immortal in the nation’s heritage.

Essay Duong chung ta di is one of the most representative works. With the typical approach of essay category, this article is aimed to contribute to clarifying unique artistic ideas and penmanship, confirming thus the talent, dedication and tremendous contributions of the writer Nguyen Trung Thanh to the liberation of the South and reunification of our country.

TÓM TẮT

Văn học Cách mạng Việt Nam 1954-1975 có nhiều tác phẩm hay, vừa phản ánh chân thực, sinh động hiện thực kháng chiến chống Mỹ vừa khắc ghi hào khí sử thi của cả dân tộc trong một giai đoạn lịch sử bi hùng. Giữa khói lửa chiến tranh, con người Việt Nam đã tựa vào câu thơ, trang văn mà đứng lên, vượt qua thử thách hiểm nguy. Văn chương đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân Cách mạng trong cuộc đối đầu mất còn với kẻ thù cướp nước, bán nước. Những tác phẩm thực sự mang giá trị hiện thực, nhân đạo, nhân văn của một thế hệ nhà văn - chiến sĩ không những không bị mai một đi qua thời gian mà còn được khẳng định, tỏa sáng hơn để trở nên bất tử trong di sản dân tộc.

Tùy bút Đường chúng ta đi là một trong những tác phẩm tiêu biểu. Từ góc tiếp cận đặc trưng thể loại tùy bút, bài viết này nhằm góp phần làm sáng tỏ tư tưởng nghệ thuật độc đáo và bút pháp nghệ thuật đặc sắc; từ đó, khẳng định tài năng, tâm huyết cùng những đóng góp to lớn của nhà văn Nguyễn Trung Thành đối với công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trích dẫn: Trần Văn Minh, 2017. Chúng ta vẫn đi trên con đường ấy (đọc lại tùy bút Đường chúng ta đi của Nguyễn Trung Thành). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 92-96.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 47-51
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 6-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-75
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 72-78
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
1 (2020) Trang: 61-67
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
1 (2020) Trang: 30-38
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
5 (2019) Trang: 54-68
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
8 (2018) Trang: 79-91
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2017) Trang: 311-318
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu HT khoa học trong nước
4 (542) (2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
44 (2016) Trang: 45-47
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật
8 (250) (2016) Trang: 22-29
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
1 (2015) Trang: 11-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục
38 (2015) Trang: 44-50
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật
2 (2015) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
1 (2013) Trang: 124
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
1 (2012) Trang: 315
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
(2010) Trang:
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...