Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 72-78
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/12/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Cultural imprint of the south in the work ?the step wandering the streets of Binh Nguyen Loc?

Từ khóa:

Tùy bút, dấu ấn văn hóa, giao lưu văn hóa, văn hóa truyền thống, phong cách nghệ thuật

Keywords:

Essay, mark on culture, cultural exchanges, cultural traditions, artistic styles

ABSTRACT

In fact composed diverse, rich and unique artistic style, the writer Binh Nguyen Loc has established a position quite sure in the array prose southern half of the twentieth century. His work contributed to recreate a real and profound changes in the lively social life, spiritual life of the community residents of southern land at western civilization began to introduce in our country.

Short stories and novels are genre writers forte Binh Nguyen Loc. However, can not ignore the contributions of the writer in the essay category. From the cultural perspective, the following article will focus on survey value of a work of art typical essay: The step wandering the streets of Binh Nguyen Loc; thereby, may read more, understand correctly, understand deeper writing career and prose style of Binh Nguyen Loc.

TóM TắT

Bằng thực tế sáng tác đa dạng, phong phú và phong cách nghệ thuật độc đáo, nhà văn Bình Nguyên Lộc đã xác lập được một vị trí khá chắc chắn trong mảng văn xuôi Nam Bộ vào nửa sau thế kỷ XX. Tác phẩm của ông góp phần tái hiện lại một cách chân thực và sinh động những biến động sâu sắc trong đời sống xã hội, đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân vùng đất phươngNamtheo sự xâm nhập của văn minh phương Tây. Truyện ngắn và tiểu thuyết là hai thể loại sở trường của Bình Nguyên Lộc. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những đóng góp của nhà văn ở thể loại tùy bút. Từ góc nhìn văn hóa, bài viết sau đây sẽ tập trung khảo sát giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật thể hiện của một tập tùy bút tiêu biểu ? Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc; qua đó, có thể hiểu thêm, hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về sự nghiệp sáng tác và phong cách văn xuôi Bình Nguyên Lộc.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 47-51
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 6-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-75
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 92-96
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
1 (2020) Trang: 61-67
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
1 (2020) Trang: 30-38
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
5 (2019) Trang: 54-68
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
8 (2018) Trang: 79-91
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2017) Trang: 311-318
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu HT khoa học trong nước
4 (542) (2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
44 (2016) Trang: 45-47
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật
8 (250) (2016) Trang: 22-29
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
1 (2015) Trang: 11-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục
38 (2015) Trang: 44-50
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật
2 (2015) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
1 (2013) Trang: 124
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
1 (2012) Trang: 315
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
(2010) Trang:
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...