Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 157-162
Tải về

ABSTRACT

The Kintoki ginger was transplanted fromJapanand cultivated in Lam Dong, Dac Lac and Phu Yen provinces.  The content of essential oil changes from different provinces (0,50%  in Lam Dong; 0,24%  in Dac Lac and  0,32%  in Phu Yen).

The volatile oil has been studied by the combination of GC and GC-MS.  The main components are zingeberen, b-bisabolene, b-sequiphellandrene depending on the material sources.

Three compounds were isolated from an ethyl acetate extract.  One of them was identified such as ?-sitosterol-3-O-?-glucopyranoside.

Keywords:  Zingiber officinale Roscoe, Ginger, Kintoki

Title: Investigation of essential oil and chemical constituents of an ethyl acetate extract from Zingiber officinale Roscoe var Kintoki

TóM TắT

Gừng ?Kintoki? di thực từ Nhật Bản được trồng tại Lâm Đồng, Đắc Lắc và Phú Yên.  Hàm lượng tinh dầu củ gừng thay đổi theo điều kiện địa lý khí hậu khác nhau (0,50% tại Lâm Đồng; 0,24% tại Đắc Lắc và 0,32% tại Phú Yên) so với giống gừng Việt Nam trồng tại Đắc Lắc là 0,18% và trồng tại Đồng Tháp là 0,21%).

Kết quả phân tích bằng GC-MS cho thấy hàm lượng các cấu tử chính như zingiberene, b-bisabolene, b-sequiphellandrene trong tinh dầu củ gừng cũng thay đổi theo các vùng trồng khác nhau.  Cây trồng ở Lâm Đồng có hàm lượng zingiberene cao nhất là 28,07% so với cây trồng ở Đắc Lắc là 20,39% và ở Phú Yên là 20,71%, trong khi giống gừng Việt Nam khoảng 14,27-16,15%.

Từ dịch chiết ethyl acetate của gừng Kintoki trồng tại Đắc Lắc, đã cô lập được 3 chất tinh khiết.  Một trong ba chất đã được nhận danh đó là ?-sitosterol-3-O-?-glucopyranoside.

Từ khóa: Củ gừng, gừng

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 144-147
Tải về
18 (2021) Trang: 123-132
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...