Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 56-60
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Để quá trình chuyển hóa ethanol đạt hiệu suất cao đòi hỏi nguồn nguyên liệu chứa hàm lượng cellulose cao và phải ít lignin, do đó quá trình tiền xử lý là rất cần thiết để loại bỏ lignin. Trong nghiên cứu này, quá trình tiền xử lý phụ phẩm cây khóm được khảo sát các thông số ảnh hưởng lên khả năng làm giàu cellulose và loại bỏ lignin bằng NaOH và H2SO4, bao gồm: Nồng độ hóa chất (0,5-7%), thời gian (20-60 phút) và nhiệt độ phản ứng (30-100oC). Kết quả cho thấy, điều kiện tối ưu của quá trình là xử lý với H2SO4 2%, thời gian 30 phút và nhiệt độ 30oC. Ở điều kiện này, 38% lignin bị loại và hiệu suất làm giàu cellulose đạt 97,4%. Tác động của phương pháp tiền xử lý lên thành phần và cấu trúc của mẫu trước và sau xử lý được phân tích bằng phương pháp DNS, TGA, FTIR và SEM. 

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 144-147
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 157-162
Tải về
18 (2021) Trang: 123-132
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...