Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/12/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Streptococcus iniae, the causative agent of ?dark body?disease in climbing perch (Anabas testudineus) in the Mekong Delta

Từ khóa:

Cá rô đồng (Anabas testudineus), bệnh ?đen thân?, LD50, Streptococcus iniae

Keywords:

Climbing perch (Anabas testudineus), ?dark body? disease, Streptococcus iniae, LD50

ABSTRACT

This study describes the first isolation Streptococcus iniae as causative agent of ?dark body? disease in climbing perch (Anabas testudineus). A total of 114 diseased climbing perch samples with darkened body colour and lethargy was collected from different commercial farms in the MekongDelta. Diseased fish showed external signs of dark coloration and eyes with corneal opacity. Internally, ascites, hepatomegaly, and splenomegaly were observed. All potential agents were considered. Small, opaque and pure colonies isolated from fish liver, kiney, spleen, blood, eyes and brain on brain heart infusion agar (BHI) and blood agar (BA) were observed in pure culture after 24-36 hours incubating at 28°C. Colonies were chain-forming and Gram positive cocci. Conventional and rapid identification systems and 16S rRNA gene partial sequencing were used to identify the train isolated from ?dark body? disease as Streptococcus iniae. LD50 trials was carried out with two S. iniae isolates, at concentrations from 103 to 106 CFU/mL, in healthy climbing perch (3-6g body weight), with values of 3,73ì103 CFU/mL after 120h and 2,43ì105 CFU/mL after 144h. An experimental injection challenge study fulfilled Koch?s postulates. Experimented showed similar clinical signs to the natural infection.

TóM TắT

Nghiên cứu mô tả lần đầu tiên phân lập vi khuẩn Streptococcus iniae là tác nhân gây bệnh ?đen thân? trên cá rô đồng (Anabas testudineus). Nghiên cứu đã thu được 114 mẫu cá rô đồng bệnh có dấu hiệu đen thân ở các ao nuôi thâm canh khác nhau ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cá bệnh có dấu hiệu khắp vùng lưng màu đen, mắt cá mờ đục, xuất huyết nội quan, gan, thận và tùy tạng sưng to. Các mẫu cá được kiểm tổng quát các tác nhân gây bệnh. Sau thời gian ủ 24-36 giờ ở 28°C, các khuẩn lạc thuần dạng nhỏ li ti, trắng đục được phân lập từ các mẫu gan, thận, tỳ tạng, máu, mắt và não cá bệnh xuất hiện nhiều trên môi trường brain heart infusion  agar (BHI ) và thạch máu (BA). Quan sát tế bào vi khuẩn nhuộm Gram có hình cầu, dạng chuỗi, Gram dương. Kết quả kiểm tra đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kít API 20Strep và giải trình tự gen 16S rRNA đã xác định vi khuẩn phân lập trên cá rô đồng bệnh ?đen thân? là Streptococcus iniae. Hai chủng vi khuẩn S. iniae điển hình được sử dụng để gây thí nghiệm cảm nhiễm trên cá rô đồng giống khỏe (trọng lượng 3-6 g) bằng phương pháp tiêm 4 nồng độ từ 103 đến 106 CFU/mL.  Giá trị LD50 đạt được là là 3,73ì103 CFU/mL sau 120 h và 2,43ì105 CFU/ml sau 144h. Kết quả cảm nhiễm đã thỏa mãn định đề Kochs. Cá rô đồng nhiễm bệnh sau khi gây cảm nhiễm có dấu hiệu lâm sàng giống với bệnh ?đen thân? ngoài ao nuôi.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...