Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the in vitro susceptibility of 64 Vietnamese isolates of Edwardsiella ictaluri, the causal agent of the infectious disease Bacillus Necrosis Pangasius (BNP) in Pangasianodon hypophthalmus, using the agar dilution technique. None of the isolates displayed acquired resistance to amoxicillin, amoxicillin-clavulanic acid, chloramphenicol, florfenicol, gentamicin, kanamycin, neomycin and nitrofurantoin. Acquired resistance to streptomycin was detected in 83%, to oxytetracycline in 81% and to trimethoprim in 71% of the isolates. The MICs of enrofloxacin displayed indicating reduced susceptibility of a minority of isolates (3 out of the 64). For the quinolone antimicrobial agents flumequin and oxolinic acid, acquired resistance was encountered in 8 and 6% of the strains, respectively. All strains were intrinsically resistant to the polypeptide antimicrobial agent colistin. Resistance phenotypes of the E. ictaluri isolates were shown highly (73%) acquired resistance to at least three antimicrobial agents. The results of this study emphasize the strict need to control both the prophylactic and curative use of antimicrobial agents in Vietnamese aquaculture.

Keywords: Antimicrobial susceptibility testing, Edwardsiella ictaluri, Pangasianodon hypophthalmus, theMekongDelta

Title: Antimicrobial resistance of Edwardsiella ictaluri isolates from natural outbreaks of bacillary necrosis of Pangasianodon hypophthalmus

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự kháng thuốc kháng sinh trên 64 chủng vi khuẩn E. ictaluri, là tác nhân gây bệnh gan, thận mủ (BNP) trên cá tra Pangasianodon hypophthalmus. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp pha loãng thuốc trên môi trường thạch. Kết quả không tìm thấy sự kháng thuốc của vi khuẩn với thuốc kháng sinh amoxicillin, amoxicillin-clavulanic acid, chloramphenicol, florfenicol, gentamicin, kanamycin, neomycin và nitrofurantoin. Tuy nhiên, đa số vi khuẩn E. ictaluri đã kháng với streptomycin (83% chủng vi khuẩn), oxytetracycline (81%), trimethoprim (71%) và kháng với nhóm quinolone như: flumequin (8%), oxolinic acid (6%) và enrofloxacin (5%). Trong khi đó, hầu hết vi khuẩn đã kháng thuốc tự nhiên đối với khánh sinh colistin (polypeptide). Đặc biệt, kết quả đã xác định trên 73 % chủng vi khuẩn E. ictaluri biểu hiện sự đa kháng thuốc (kháng ít nhất 3 loại thuốc). Kết quả nghiên cứu đã cảnh báo sự cần thiết kiểm soát nghiêm ngặt việc dùng thuốc kháng sinh để phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.

Từ khóa: Kháng thuốc kháng sinh, Edwardsiella ictaluri, Pangasianodon hypophthalmus, Đồng bằng sông Cửu Long

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...