Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về

ABSTRACT

Bacterium Flavobacterium columnare was recovered and identified as the aetiological agent causing white patch disease in farmed catfish Pangasianodon hypophthalmus fingerlings, suffering from high mortality rates within commercial hatchery and ponds in the Mekong Delta. White patch disease on freshwater catfish show clinical signs such as: decreasing mucus, white patch on the sadblack, eroded fins and greyish white gills. Observing wet samples under microscope, this bacterium was gliding motility. The bacteria were isolated on Cytophaga agar. Isolates on the agar produced yellow-pale colonies, flat that rhizoid edges after 48h at 28oC. Biochemical characterization with its absorption of Congo red dye, production of flexrubin-type pigments long filamentous, negative Gram, gelatin hydrolysis, reducing nitrate, no product acid from carboxylases, negative with urea. An experimental immersion challenge study was performed and fulfilled Kochs postulates with LD50 values of 1.7 x 105 cfu per ml and 3.2 x 106 cfu per ml for isolates FC-HN and FC-CT, respectively. Histological examination with two Haematocylin & Eosin and Giemsa staining, were found numerous long filamentous bacteria on/in skin-muscular, gills and liver tissues.  Using seven antibiotics for susceptibility testing on thrity isolates that was included in the study. To the best of our knowledge this is the first report of freshwater columnaris infection in P. hypophthalmus.

Keywords: Pangasianodon hypophthalmus, Flavobacterium columnare and treatment

Title: Study the aetiological agent causing white patch disease in catfish farm (Pangasianodon hypophthalmus) and therapy solution

TóM TắT

Vi khuẩn Flavobacterium columnare được xác định là tác nhân gây bệnh trắng đuôi trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Khi bệnh này xuất hiện gây hao hụt rất cao trong ao ương nuôi cá tra thâm canh ở đồng bằng sông Cửu Long. Cá tra bệnh trắng đuôi có biểu hiện đặc trưng như: cá mất nhớt, có vệt trắng trên thân, đuôi bị ăn mòn, mang xám nhạt, Quan sát mẫu tươi dưới kính hiển vi thấy vi khuẩn này di động dạng trượt. Các chủng vi khuẩn được phân lập trên môi trường Cytophaga agar cho khuẩn lạc có sắc tố vàng, dạng rễ sau 48 giờ ở 28ºC. Vi khuẩn có dạng hình que mảnh, dài, thuộc vi khuẩn Gram âm. Vi khuẩn này có khả năng hấp thu congo red, tạo sắc tố vàng nâu từ phản ứng flexirubin, thủy phân gelatin, tạo nitrite từ nitrate nhưng không có khả năng tạo axit từ các loại đường, âm tính với urê. Kết quả cảm nhiễm 2 chủng vi khuẩn (FC-HN2) và (FC-CT2) trên cá tra giống khỏe đã thỏa mãn định đề Kochs, với giá trị LD50 trên 2 chủng vi khuẩn F. columnare (FC-HN2) và (FC-CT2) lần lượt là 1,7x105 và 3,2x106 cfu/ml. Quan sát mô học với 2 phương pháp nhuộm là Haematocylin & Eosin và Giemsa đã tìm thấy từng đám vi khuẩn dạng sợi mảnh ở mô da, cơ, mang và tỳ tạng. Kiểm tra kháng sinh đồ trên 30 chủng vi khuẩn F. columnare vời 7 loại thuốc kháng sinh được thực hiện trong nghiên cứu này. Vi khuẩn gây bệnh trắng đuôi được nghiên cứu đầu tiên trên cá tra.

Từ khóa: Cá tra, Pangasianodon hypophthalmus, Flavobacterium columnare, điều trị

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...