Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (1) (2020) Trang: 1-12
Tạp chí: Pharmacophore

Flowering at the right time requires the perception and processing of a diverse range of environmental and internal signals. Ninety-five soybean cultivars were used for this study. Eight ESTs relating flowering genes were selected from the soybean cDNA library in NCBI and TIGR. Primer 3 was used to design EST fragments of 500-800bp. Seven ESTs detected 39 different SNP positions. All genes contained exon region except gene Cry 02. Besides, Cop 01 ESTs contained both exon and intron regions. The same ESTs gave different LD among cultivar groups. The LD decay showed that it varied from one cultivar group to another, and from one EST to another. The flowering time of soybean varies a lot from one place to another. Therefore, gene variation at the nucleotide level will be useful for breeders to make a strategy for soybean improvement in the future.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 150-159
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 160-168
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 168-172
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 19-24
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 54-62
Tải về
01 (2021) Trang: 1-6
Tạp chí: Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology
1 (2012) Trang: 77
Tạp chí: Hội nghị Khoa học 2012 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
4 (2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...