Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2022) Trang: e10982
Tạp chí: Heliyon

This study provided knowledge on testicular development, spawning reference and length at first maturity (Lm) of Acentrogobius viridipunctatus—a target catching fish for food supply in the southwest Viet Nam. A total of 528 individuals were collected using trawl nets from January to December 2020 at Long Huu-Tra Vinh (LHTV), Trung Binh-Soc Trang (TBST), Dien Hai-Bac Lieu (DHBL) and Tan Thuan-Ca Mau (TTCM). Five developmental stages of testis were found, and testis diameter increased from ~1.07 (stage I) to ~4.82 mm (stage V). Testis stage I consisted of spermatogonia (S) which shifted to primary spermatocytes (SC1) in stage II. In testis stage III, SC1 was divided into secondary spermatocytes (SC2). At this stage, testis consisted of S, SC1, SC2 and some spermatid (ST). At stages IV and V, testis comprised mainly spermatozoa (SZ) besides S, SC1, SC2 and ST, showing that this goby was a multi-spawner. Testis frequency and gonadosomatic index analyses showed that this species released sperms yearly, with a prominent peak in the wet season. The Lm decreased from 9.3  0.3 cm at TBST to 9.0  0.3 cm at LHTV, 8.9  0.2 cm at TTCM and 6.5  0.5 cm at DHBL. Findings provided fundamental data to set up suitable fishing and conserving strategies for this species.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 150-159
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 160-168
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 168-172
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 19-24
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 54-62
Tải về
01 (2021) Trang: 1-6
Tạp chí: Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology
1 (2012) Trang: 77
Tạp chí: Hội nghị Khoa học 2012 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
4 (2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...