Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
45 (2015) Trang: 80-84
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Môi trường ao nuôi Artemia với độ mặn rất cao (70-90 g/L) có thể là yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng đạm (N) và lân (P) dễ tiêu trong đất và nước, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo-nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho Artemia. Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu (i) khảo sát sự biến động theo không gian của hàm lượng dinh dưỡng N và P tích lũy trong đất và hòa tan trong nước ao nuôi Artemia và (ii) đánh giá mối tương quan giữa dinh dưỡng N, P tích lũy trong đất và nước. Mẫu đất và mẫu nước được thu trong 20 ao nuôi Artemia  tại độ sâu 0-10 cm vào mùa khô khi bắt đầu thả nuôi Artemia. Các ao được lấy mẫu có diện tích dao động từ 500 – 700 m2, phân bố dọc theo đường bờ biển huyện Vĩnh Châu – Sóc Trăng, trong phạm vi chiều dài 1,5 km, cách bờ biển 2 km và khoảng cách giữa các ao từ 50-100 m. Kết quả khảo sát cho thấy N, P vô cơ hòa tan trong nước thấp chưa đạt đến ngưỡng gây phú dưỡng. Hàm lượng N dễ tiêu tích lũy trong đất ít biến động, nhưng P dễ tiêu biến động lớn và không có tương quan giữa N, P trong đất và trong nước ao nuôi Artemia.

 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...