Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2016) Trang: 44-49
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Phân tích P hòa tan trong môi trường nước có nồng độ muối cao có thể giảm độ tin cậy do nồng độ ion Cl- cao gây cản trở sự hình thành phức màu và hấp thu quang phổ. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định ngưỡng nồng độ muối phù hợp cho các phương pháp phân tích P hòa tan được áp dụng phổ biến hiện nay. Ba phương pháp phân tích dựa trên nguyên lý so màu quang phổ được áp dụng gồm phương pháp tạo phức màu với ascorbic aicd (AA), malachite green (MG) và vanadomolybdophosphoric acid (VA). Dung dịch P chuẩn được sử dụng trong phân tích có ngưỡng nồng độ trong khoảng 0,02 đến 2,0 mg P/L được pha trong dung dịch có nồng độ muối (NaCl) trong khoảng 0 đến 80 g/L. Ngưỡng giới hạn nồng độ P của mỗi phương pháp được xác định dựa vào phân tích tương quan (R2) giữa giá trị hấp thu quang phổ và nồng độ P tương ứng; độ tin cậy của mỗi phương pháp ở các nồng độ muối khác nhau được đánh giá dựa vào tỷ lệ thu hồi P ở mỗi nồng độ muối tương ứng. Kết quả ghi nhận phương pháp AA có độ tin cậy cao khi phân tích cho ngưỡng nồng độ P 0,04 mg P/L ở nồng độ muối 5-15 g/L và từ 0,06 – 1,0 mg P/L ở nồng độ muối 5 – 80 g/L; phương pháp MG có độ tin cậy cao với ngưỡng nồng độ P trong khoảng 0,06 – 1,0 mg P/L ở nồng độ muối 5 – 80 g/L; phương pháp VA phù hợp để phân tích P hòa tan có nồng độ cao trong khoảng 1,4 – 2,0 mg P/L ở nồng độ muối của dung dịch từ 5 đến 80 g/L.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...