Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
815 (2018) Trang: 177-186
Tạp chí: Hydrobiologia

Colorimetric analysis iscommonlyusedto quantify P availability in aquatic environments. However, it may not be adequate to quantify the bioavailability of dissolved organic P compounds. This study aimed to investigate to what extent the colorimetrically measurable P fractions can be utilized by algae, with a particular emphasis on organic P compounds in a hypersaline aquatic environment. In this study, the growth of the marine alga Dunaliella tertiolecta Butcher was observed in axenic hypersaline cultures prepared with different organic P forms and related to the corresponding levels of colorimetrically measured P and total P. The malachite green method was used to colorimetrically analyze the different P forms and inductively coupled plasmaoptical emission spectroscopy was usedto quantifythe total P. The results showed that only creatine P was colorimetrically detectable, of which 87% of its total concentration was measured. The growth of algae in the culture media with organic P compounds did not reflect the colorimetrically measurable organic P compounds. The results from this study imply that colorimetric analysis may not be sufficient to assess P availability to algae in hypersaline conditions where organic P components are the main source

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...