Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 394-399
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 20 con bò lai Sind 13 – 15 tháng tuổi, có khối lượng đầu kỳ là 144 ± 6 kg. Thí nghiệm gồm 04 NT là: không bổ sung ngọn lá khoai mì (NM -0) và bổ sung 20% ngọn lá khoai mì khô (NMK-20), ủ chua (NMU-20) và tươi (NMT-20) trong khẩu phần cỏ voi tính theo vật chất khô. Vật chất khô ăn vào và protein thô ăn vào tăng ở các NT bổ sung NM (P4 trên bò (lít/kg tăng trọng) ở các NT lần lượt là NM-0 (371 lít), NMK-0 (235 lít), NMU-20 (230 lít) và NMT-0 (245 lít), giảm rất tốt ở các NT bổ sung NM (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...