Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 641-648
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y
Liên kết:

TÓM TẮT: Đề tài “phân giải bã mía bằng vi khuẩn phân lập từ dạ cỏ bò và cừu trong điều kiện in vitro” được thực hiện với mục tiêu tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn thích hợp sử dụng như nguồn biofeed  để cải thiện khả năng tiêu hóa bã mía của gia súc nhai lại. Tổ hợp gồm hai (02) trong bốn (04) dòng vi khuẩn có nguồn gốc từ dịch dạ cỏ (VKDC) cừu là CD11 và CD43 đã cho thấy khả năng phân giải bã mía tốt với đường kính vòng halo và vật chất khô (VCK) bã mía được phân giải lần lượt là 32 mm và 12,5%. Hai dòng vi khuẩn CD11 và CD43 cũng cho thấy sự phối hợp tốt với tổ hợp bao gồm ba dòng vi khuẩn có nguồn gốc dạ cỏ bò (BM13, BM21 và BM49) theo tỷ lệ phối trộn là 1:1:2 với hiệu quả phân giải DM, cellulose, hemicellulose và lignin bã mía tốt nhất lần lượt với kết quả phân giải là 13,31%, 7,08%, 3,33% và 1,14%. Bên cạnh đó việc khuếch đại vùng gen 16S rRNA của hai dòng vi khuẩn CD11 và CD43 với cặp mồi 8F và 1492R và giải trình tự bằng máy giải trình tự động ABI3130 cho thấy chúng lần lượt đồng hình với các dòng vi khuẩn Bacillus tequilensis strain TXJB 020 và Achromobacter piechaudii strain M52 với mức 99% và 79%.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...