Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2020) Trang: 75-81
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Viêt Nam

Nghiên cứu này nhằm xác định các giống lúa triển vọng vừa đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thích nghi với điều kiện địa phương; sử dụng các giống này phát triển các dòng sản phẩm lúa gạo theo các tiêu chuẩn VietGAP, SRP, Hữu cơ có liên kết sản xuất và tiêu thụ; Đồng thời đánh giá hiệu quả kỹ thuật, tài chính và môi trường, từng bước nâng cao tính cạnh tranh cho lúa gạo Việt Nam. Kết quả đã xác định được 9 giống lúa, trong đó, sử dụng 3 giống Đài Thơm 8, OM9921 và OM5451 được phát triển thành 3 dòng sản phẩm VietGAP (HTX Tân Cường, Khiết Tâm, Phước Trung), SRP (THT Vĩnh Phước, THT Tiến Lợi) và Hữu cơ (HTX Tân Tiến) sản xuất theo 3 loại chuỗi liên kết và có hiệu quả cao hơn sản phẩm lúa gạo thông thường.

 
Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...