Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 20/01/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

The determinants of CEO compensation of listed firms in Vietnam

Từ khóa:

CEO, GMM, hiệu quả công ty, thù lao

Keywords:

CEO, company performance, compensation, GMM

ABSTRACT

This research investigated the determinants on CEO compensation of firms listed on the Vietnamese stock market. The data included 187 non – financial companies listed in the period from 2012 to 2015. The main analysis method of this research was Generalized Method of Moment. The results showed a significant positive relationship between firm performance and CEO compensation. The results also showed a significantly positive relationship between company size and CEO compensation. Other factors were also found to have a positive impact on CEO compensation such as foreign ownership, CEO tenure and CEO education. However, there was no evidence on the effect of private ownership, state ownership, CEO age, CEO ownership and CEO duality on CEO compensation.

TÓM TẮT

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thù lao cho Tổng giám đốc (CEO) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn năm 2012 - 2015 của 187 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là phương pháp Gernalized Method of Moment (GMM). Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả công ty thể hiện thông qua lợi nhuận trên mỗi cổ phần và giá trị thị trường của công ty có mối tương quan thuận với thù lao của Tổng giám đốc công ty (CEO). Bên cạnh đó, quy mô công ty và tỷ lệ sở hữu cổ phần của nước ngoài cũng có mối tương quan thuận với thù lao của CEO. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ của các nhân tố như tỷ lệ sở hữu cổ phần của tư nhân, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà nước, tuổi của CEO, tỷ lệ sở hữu cổ phần của CEO, quyền nắm giữ chức vụ kép và thù lao của CEO.

Trích dẫn: Ngô Mỹ Trân, Bùi Văn Trịnh và Giang Minh Tiến, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến thù lao Tổng giám đốc của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6D): 196-205.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2022) Trang: 194-208
Tạp chí: International conference proceedings. The third international conference in business, economics and finance, December 19th 2021, Can Tho University, Vietnam
64 (2022) Trang: 20-40
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, Sept 28th, 2022, at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
7 (2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
(2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
6 (2021) Trang: 2039-2050
Tạp chí: Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...