Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 26/04/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Effect of manager characteristics on the hotel performance in the Mekong Delta River

Từ khóa:

Đặc điểm người quản lý, hiệu quả hoạt động, khách sạn

Keywords:

Hotel, manager characteristics, performance

ABSTRACT

This study was conducted to examine the impact of manager characteristics on the performance of hotels in the Mekong Delta. The study was carried out basing on the sample collected from 169 managers of hotels from 1 to 4 stars. OLS regression analysis results showed that hotels with managers having a high level of education, many years of experience, female gender and many social relationships were associated with better performance. In addition, there was the evidence that hotels with high hotel standards, long-term operations, good access to finance and a lot of government support gained a better performance

TÓM TẮT

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm của người quản lý khách sạn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu nghiên cứu thu thập từ 169 người quản lý khách sạn từ 1 đến 4 sao. Kết quả phân tích hồi quy OLS cho thấy những khách sạn có người quản lý có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm nhiều năm, giới tính nữ và có nhiều mối quan hệ xã hội có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy những khách sạn có tiêu chuẩn khách sạn cao, hoạt động lâu năm, có khả năng tiếp cận tài chính tốt và nhận được nhiều sự hỗ trợ của Chính phủ cũng có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Trích dẫn: Ngô Mỹ Trân và Đoàn Thanh Ngọc, 2019. Nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm của người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 1-11.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2022) Trang: 194-208
Tạp chí: International conference proceedings. The third international conference in business, economics and finance, December 19th 2021, Can Tho University, Vietnam
64 (2022) Trang: 20-40
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, Sept 28th, 2022, at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
7 (2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
(2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
6 (2021) Trang: 2039-2050
Tạp chí: Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...