Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (1) (2018) Trang: 35-46
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sự ảnh hưởng của chế độ đãi ngộ đến động lực làm việc của các quản trị viên cấp trung tại các công ty thuỷ sản tỉnh Cà Mau. Mẫu nghiên cứu gồm 120 đáp viên, là trưởng, phó các phòng ban trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuỷ sản ở tỉnh Cà Mau. Hai phương pháp phân tích được sử dụng trong đề tài là phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả phân tích EFA cho thấy có 6 nhóm nhân tố được rút trích bao gồm: (1) lương thưởng, (2) cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến, (3) phúc lợi, (4) thử thách công việc, (5) sự công nhận và (6) môi trường làm việc. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các yếu tố nêu trên đều có tác động tích cực đến động lực làm việc của quản trị viên cấp trung. Ngoài ra, hai yếu tố tuổi tác và giới tính cũng ảnh hưởng đến động lực làm việc của các quản trị viên. Một trong số các hàm ý quản trị của nghiên cứu là cần xây dựng các chính sách đãi ngộ phù hợp với nhu cầu thực tế. Các chính sách đãi ngộ nhân sự cần khách quan và công bằng, đáp ứng nguyện vọng của các quản trị viên cấp trung trong công ty.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2022) Trang: 194-208
Tạp chí: International conference proceedings. The third international conference in business, economics and finance, December 19th 2021, Can Tho University, Vietnam
64 (2022) Trang: 20-40
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, Sept 28th, 2022, at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
7 (2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
(2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
6 (2021) Trang: 2039-2050
Tạp chí: Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...