Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn

Du lịch sinh thái đang trở thành loại hình du lịch thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Một trong những địa điểm phát triển du lịch sinh thái được du khách biết đến gần đây là khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bài viết này, tác giả tập trung phân tích những đánh giá của du khách về sự phát triển của du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư. Từ đó có những đề nghị để giúp du lịch sinh thái nơi đây phát triển đảm bảo lợi ích hài hòa về kinh tế, xã hội và môi trường.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...