Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2016) Trang: 46-50
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết này, tác giả phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái tại một số điểm du lịch sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như: Vườn quốc gia Tràm Chim, rừng tràm Trà Sư và Gáo Giồng. Đây là 3 điểm du lịch sinh thái tiêu biểu của vùng. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phần mềm SPSS (Statistical Package for Social Sciences) để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái tại 3 địa điểm trên dựa trên kết quả điều tra bằng bảng hỏi du khách quốc tế (là những người thông thạo về tiếng Anh). Tổng số mẫu là 115 và số mẫu này được hoàn thành trong 6 tháng (từ tháng 2 đến 7.2015). Qua nghiên cứu, tác giả cung cấp cơ sở lý luận cho các bên liên quan để giúp du lịch sinh thái tại 3 địa điểm trên phát triển phù hợp hơn.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...