Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2016) Trang: 17-23
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Đại học Cửu Long

Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến du lịch biển ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng số mẫu là 270, số mẫu này được tác giả phỏng vấn trực tiếp du khách nội địa bằng bảng hỏi trong 6 tháng từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015 và địa điểm lấy mẫu là những bãi biển trên đảo Phú Quốc. Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp giúp du lịch biển ở đảo Phú Quốc phát triển hợp lý hơn.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...